fbpx Skip to content

Keijo Keskimäki: Järki – solutions

Keijo Keskimäki on diplomi-insinööri – ekonomi, jolla on vankka kokemus IT-alalta. Hänen laaja-alainen osaamisensa terveydenhuollosta ja yhteiskunnallisesta muutosjohtajuudesta antaa hänelle ainutlaatuisen näkemyksen nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Keijo näkee yhteiskuntamme organisaationa, joka tarvitsee suuntaa ja muutosta, erityisesti vertikaalishorisontaalisen integraation ja rajapintojen haasteiden vuoksi.

Keijon huomio kiinnittyy usein organisaatioiden vaikeuksiin strategian toteuttamisessa. Hän ei näe strategiaa staattisena suunnitelmana, vaan ymmärtää sen ”parasta ennen” -ajan olevan lyhyt nykyisessä nopeasti muuttuvassa ja arvaamattomassa toimintaympäristössä.

Keijo toimi Järki-solutionsilla, yrityksessä, joka auttaa organisaatioita yhdistämään strategian, kulttuurin, prosessit, ihmiset ja teknologian ketteryyttä, innovointia ja datan hyödyntämistä. Järki-solutions luo yhteiskuntaan järkeä ja ratkaisuja. Järki-solutions on tässä hetkessä, valmiina auttamaan.

Keijo Keskimäki on myös aktiivinen luennoitsija. Hänen puheensa ovat aina inspiroivia ja rohkaisevat kuulijoitaan tarttumaan innolla muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hän on suunnitellut ja kehittänyt täysin dynaamisen ja ja nopeasti oppivan järjestelmän, joka otetaan käyttöön tulevilla festivaaleilla. Tämä järjestelmä edustaa Keijon ajattelua strategian joustavuudesta ja uudenlaisesta toiminnanohjaus-ajattelusta.