fbpx Skip to content

Wilhelmiina Heinonen: Magian ilmentymiä keskiajan Pohjolassa

Wilhelmiina Heinonen on tutkinut väitöskirjatutkijana Tampereen yliopistossa keskiaikaista magiaa kokemuksen historian näkökulmasta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Heinosella ovat feminiinille annetut merkitykset pohjoismaisessa magian diskurssissa: millaisilla mielikuvilla ja stereotypioilla feminiiniä ja sukupuolta on rakennettu magian kontekstissa?

Esitelmässään Heinonen avaa keskiaikaisen pohjoismaalaisen kokemusta magiasta. Lähde-esimerkkien kautta tutustutaan menneisyyden yhteisöjen käsityksiin ja ajatuksiin ja pohditaan, miten menneisyys vaikuttaa nykyhetkessä.